Druk offsetowy

W naszej drukarni pracujemy na:
- maszyna pełnoformatowa sześciokolorowa
- maszyna ćwierćformatowa pięciokolorowa

Pełna introligatornia:

  • oprawy szyte,
  • klejone,
  • szytoklejone,
  • oprawy miekkie

Drukujemy na:

  • papierach offsetowych,
  • kartonach,
  • papierach kredowych,
  • papierach samokopiujących,
  • papierach samoprzylepnych


Makiety formatów:

Krótka instrukcja obsługi plików

Format brutto ulotki:

Rozmiar projektu z dodanymi spadami drukarskimi, niezbędnymi do poprawnego wykonania projektu. W tym obszarze powinny się znaleźć takie elementy jak: tło, zdjęcia na spad oraz inne grafiki, które po obcięciu powinny ściśle dolegać do krawędzi strony.

Format netto ulotki (linia cięcia)

Końcowy rozmiar i wygląd projektu jaki chcemy otrzymać. Uzyskujemy go po obcięciu spadów drukarskich.

Margines bezpieczeństwa

Margines bezpieczeństwa to pole projektu, na które nie powinny wychodzić żadne istotne elementy projektu, takie jak napisy, ramki, logotypy i ogólnie ważne elementy.
Konieczność zachowania tych odstępów od zewnętrznych krawędzi projektu jest spowodowane mikro przesunięciami przy druku arkuszowym. Nie zachowanie obszaru grozi obcięciem w procesie introligatorskim i nie może być podstawą reklamacji.

Obszar bezpieczny to minimum: 3 mm od formatu netto

Pliki dla szeregów formatów A

A1
594mm x 841mm
A2
420mm x 594mm
A3
297mm x 420mm
A4
210mm x 297mm
A5
148mm x 210mm
A6
105mm x 148mm
A7
74mm x 105mm

Pliki dla szeregów formatów B

B1
700mm x 1000mm
B2
500mm x 700mm
B3
350mm x 500mm
B4
250mm x 350mm
B5
175mm x 350mm
B6
125mm x 175mm

Pliki dla projektów wizytówek:

Wa
50mm x 900mm
Wa
85mm x 55mm

Pliki dla projektów formatów DL:

DL
1/3 A4
2xDL
łamane do DL

“Współpraca z nami to oszczędność czasu i pewność otrzymania doskonałego produktu!”