Druk cyfrowy

Druk do formatu A3

Drukujemy na:

  • papierach offsetowych
  • papierach kredowych
  • papierach samoprzylepnych
  • papierach ozdobnychMakiety formatów:

Krótka instrukcja obsługi plików

Format brutto ulotki:

Rozmiar projektu z dodanymi spadami drukarskimi, niezbędnymi do poprawnego wykonania projektu. W tym obszarze powinny się znaleźć takie elementy jak: tło, zdjęcia na spad oraz inne grafiki, które po obcięciu powinny ściśle dolegać do krawędzi strony.

Format netto ulotki (linia cięcia)

Końcowy rozmiar i wygląd projektu jaki chcemy otrzymać. Uzyskujemy go po obcięciu spadów drukarskich.

Margines bezpieczeństwa

Margines bezpieczeństwa to pole projektu, na które nie powinny wychodzić żadne istotne elementy projektu, takie jak napisy, ramki, logotypy i ogólnie ważne elementy.
Konieczność zachowania tych odstępów od zewnętrznych krawędzi projektu jest spowodowane mikro przesunięciami przy druku arkuszowym. Nie zachowanie obszaru grozi obcięciem w procesie introligatorskim i nie może być podstawą reklamacji.

Obszar bezpieczny to minimum: 3 mm od formatu netto

Pliki dla szeregów formatów A

A3
297mm x 420mm
A4
210mm x 297mm
A5
148mm x 210mm
A6
105mm x 148mm
A7
74mm x 105mm

Pliki dla projektów wizytówek

Wa
50mm x 900mm
Wa
85mm x 55mm

Pliki dla projektów formatów DL

DL
1/3 A4
2xDL
łamane do DL

“Współpraca z nami to oszczędność czasu i pewność otrzymania doskonałego produktu!”